ipad mini 4 resistor values between battery connector and wifi ic

Hi all, I’m looking for two resistor values.

Block Image

Thanks for your help!

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe