Why is my ps3 freeze after 10 minutes of playing

When I enter rdr my ps3 freeze

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe