Ga door naar hoofdinhoud

Repair information for oscilloscopes, devices used to graphically display electrical signals.

1 Vragen Bekijk alle

Oscilloscope input channel impedance

hi. my Oscilloscope input channel impedance is 1 ohm.what can be damaged?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1

1 Opmerking:

We will need some more info.

• What make and model is it?

• Was there different impedance before?

• Are you sure it is not 1 MΩ???

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Sounds like an input amplifier is fried due to overvoltage. If it was a mechanical short it would be near zero ohms, but you have a short through a semiconductor junction.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

pouyan zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 3

Afgelopen 30 dagen: 8

Altijd: 228