Ga door naar hoofdinhoud

One capsule is locked and I cannot open the handle. What should I do?

The handle is locked, just after I put new capsule in.

When trying to operate the machine, I heard strange noise from inside, so I stopped teh machine immediately.

The handle is locked !

How can I release it ?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

There is a small handle inside, which can be used to release the outside metal handle.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Kobi zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 6

Afgelopen 30 dagen: 16

Altijd: 142