My iPad is not charging. I have only had it for one month.

Why is my iPad Air not charging. Only had for a month?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe