How do I remove the screen?

Screen needs replacing thanks to an impatient 3yo. How do I remove it?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe