Ga door naar hoofdinhoud

The Razer Phone is the first generation phone by Razer released in November 2017.

31 Vragen Bekijk alle

I am looking for a screen replacement for my Razer Phone 2

Please assist with finding the second gen screen

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
1 Opmerking

Your out of luck there mate Razer doesn't sell replacement parts and makes sure others don't either unless they are second hand

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Unfortunately, due to low sales of the Razer Phone 2, I don't think there are any third party replacement screens available.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Silver Lion zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 3

Altijd: 97