Over voltage with 12v in 5v pin.

Hi. My device broken, cause over voltage with 12v in 5v pin.

How to repair it?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

1 Opmerking:

Does this product have an external power supply?

door

Voeg een opmerking toe