Says it has a paper jam but no paper in it

Says there is a paper jam but no paper in it

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe