Original Xbox making grinding noise when disc is inserted

My original xbox makes a grinding noise when the disc is inserted, and fails to read. I have a video showing the noise here: https://www.youtube.com/watch?v=4uvjLomj...

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe