Ga door naar hoofdinhoud

The TI-Nspire CX handheld features a full-color, backlit screen, thin sleek design and includes TI-Nspire rechargeable battery.

35 Vragen Bekijk alle

check if screen can be replaced on this model CAS calculator TI NSPIRE

P-0915V

please can you check if screen can be replaced on this model CAS calculator TI NSPIRE CX ?

Screen has block spot, same issue as above

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

The screen on the TI-nspire CX calculator can be replaced.

You can get a new screen from here (Google Translate or similar may be required)

You can see how to replace the display here (Google Translate or similar may be required).

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

melissaceremony zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 6

Afgelopen 30 dagen: 13

Altijd: 51