Point of contact on motherboard

Where is the point of contact where I can reset the bios password none of the other methods work

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe