Ga door naar hoofdinhoud

Apple's fifth-generation smartwatch, with optional cellular connectivity, released September 20, 2019.

49 Vragen Bekijk alle

Where to get this flex component

Block Image

Not the Taptic itself but the flex component on the top-left of it.

It’s from a Series 5 44mm

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
2 opmerkingen

why do you ask? i dont believe you can just get that flex component.

door

I'm asking because I was super board out my friggin mind.....

No, I need it! The dumb antenna connector literally broke off.

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Something like this.

2?啊KmPAXTqal8E, https://m.tb.cn/h.4FdmGqp?sm=1e78e0  适用于 苹果手表apple watch5 震动马达 天线座子 蓝牙连接排线

buy it along with the Taptic Engine, take it or leave it.

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Shawn Welch zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 39