Ga door naar hoofdinhoud

The Kia Soul is a front-engine, front-wheel-drive, five-door subcompact crossover manufactured and marketed worldwide by Kia and now in its second generation.

15 Vragen Bekijk alle

replace dimmer switch kia

replace switch on dashboard

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

1 Opmerking:

Hi,

What is the model year of the vehicle?

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

any small replacements on the dash check Ebay, Amazon etc… failing that go to the dealer or ask your regular mechanic or a supplier.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

paul lewicki zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 13

Altijd: 102