Ga door naar hoofdinhoud

The TJ series of Wranglers from the years of 1997-2006.

19 Vragen Bekijk alle

My 2000 Jeep Wrangler dash doesn’t work lights up but no gauges

2000 Jeep Wrangler dash doesn’t work

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Check your ground as seen in this video:

https://www.youtube.com/watch?v=0Pc2UaiT...

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

jon.triplett zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 7

Afgelopen 30 dagen: 12

Altijd: 268