My control box for my pool robot got wet. Can it be repaired

My control box for my pool robot got wet. Can it be repaired

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe