Ga door naar hoofdinhoud

Before merging with HP, Compaq manufactured a full range of laptop computers. Now they are manufactured by HP mostly with basic features.

322 Vragen Bekijk alle

compaq 615 laptop black screen,5 blinking coursor beside capslock

try your best,upgrade your proccesor

Update (05/27/2021)

MY COMPAQ 615 LAPTOP BLACK SCREEN,5 BLINKING COURSOR BESIDE CAPSLOCK BUTTON….PLS HELP IF YOU HAVE ANY IDEA HOW I CAN SOLVE THIS.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Try holding down your laptop's power button for 10 seconds until it shuts down completely. Then, tap the power button again to turn it on.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Esegiel Nando zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 16