How to disassemble short blades of 72oz pitcher?

I need to disassemble the short blades of Ninja Ultima Blender BL810?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe