Ga door naar hoofdinhoud

Released March 2006, identified by model D620 on the keyboard bezel.

40 Vragen Bekijk alle

Dell D620 Battery dies at 90 precent

For some reason, my D620 randomly shuts down at 90 percent. I have tried to calibrate the battery but it dies too early. How can I make the battery gauge more accurate. Also it is an aftermarket battery.

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Hey Jimmy,

It looks like you could get a replacement battery for $20: https://www.amazon.com/DED620-6-Laptop-B...

Hope this helps.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1

1 Opmerking:

Yea looks like the battery was on it's way out. It was aftermarket as well.

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

jimmysofat6864 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 5

Altijd: 18