Ga door naar hoofdinhoud

A television game console produced by Sony Computer Entertainment; the PlayStation 4 Slim (CUH-2000 Series) is a thinner replacement model for the original PS4. Announced September 7, 2016.

369 Vragen Bekijk alle

How do I fix blue light of death

i need help with the ps4 slim turns on but blue light of death ?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Can you elaborate on what happened before the system gave you the BLOD?

Thanks in advance, OP.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

jacob locke zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 10