Says printer head installed incorrectly

How can I fix the printer head problem?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe