Ga door naar hoofdinhoud

An easy to use home Espresso machine created by Saeco and rebranded for Starbucks. This machine is excellent for every day espresso drinkers and has an excellent build and product life.

135 Vragen Bekijk alle

Mine is missing a hose.

Which hose connection on the pump does the water input hose go?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

The plastic connector is where the water flows into. The brass connection is where the over flow tube connects. The input hose was connected in the wrong place. It is missing an overflow hose. The unit was put on the sidewalk for free pick up. Now it is fixed. :) That was fun!

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Nicholas Leach zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 11