Can you hardwire the lamp to the connector wire

Can lamp be hardwired to wire connector from board

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe