The Noise Cancelling do not work

The noise cancelling do not work. Status LED does not light up.

Couple of batteries tested, did not work.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe