Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Released September 20, Apple's mainstream 2019 iPhone comes with a 6.1" LCD touchscreen, dual cameras, and six available colors. Successor to the iPhone XR.

127 Vragen Bekijk alle

How to check electric leakage quickly?

many people say their battery is dropping quickly, would like to know how to check electric leakage quickly?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Apple has a battery health meter that shows the battery health.

Go to Settings > Battery > Battery Health

That will show you the maximum capacity of that battery.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

walter zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 12