Ga door naar hoofdinhoud

The Minolta X-700 is a film camera introduced by Minolta. we offer information on how to replace battery, shutter, light seal and capacitor.

4 Vragen Bekijk alle

How to fix stuck shutter and mirror?

I have this camera and today the shutter and mirror got stuck, tried to change batteries but nothing works. Please help!

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

try to pull the shutter cloth in the direction of the rewind knob. You have to put one finger through the mirror case and another from behind pulling the cloth in between of the both. Do this very gently. The shutter will click and the mirror will drop.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0

1 Opmerking:

Thank you! That worked perfectly 😊

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Eduardo Capdeville zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 3

Afgelopen 30 dagen: 42

Altijd: 1,923