Engine stumbles upon acceleration dies as soon as I push gas pedal

Engine dies as soon as I accelerate

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe