Why will my print head not move to the center when access door is open

print head will not move it is all the way to the left? kodak ESP OFFICE 6150.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe