not detected on any computer, broken headphone/volume button module

the headphone jack/button module ribbon cable is broken, no other damage

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe