Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Repair information for printers made by Canon.

319 Vragen Bekijk alle

Error code on Canon PrixmaMX320

What does the error 5200 messages mean

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Disconnect the printer and check if both the cartridge and the printer are clean. Then put the cartridge back in the printer, if the error persists press and hold down the STOP/RESET button for at least 15 seconds.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Cathy Bester zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 6