How can I fix the lcd of the calculator as it only shows upper half

How can I get fix, the lcd of the “fx 82es” calculator as it only shows half of the screen

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe