Screen on all channels

I have a grid pattern on my screen, it's like green tartan

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

1 Opmerking:

Help needed please

door

Voeg een opmerking toe