Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Cellular version of Apple's 2nd generation iPad Air. Model A1567.

69 Vragen Bekijk alle

Battery replacement caused screen lines

Hi all. Have completed a battery replacement of my iPad Air 2 and it’s seems the screen is just full of lines. Any ideas what I could have done wrong?

Block Image

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Damaged screen cable or wasn’t plugged in properly, replace the screen if reseating the connector does not work.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Ian zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 2

Altijd: 15