Ga door naar hoofdinhoud

Fourth generation wireless keyboard made by Apple. Released in October 2015. Model A1644.

48 Vragen Bekijk alle

Magic keyboard 2 hinge dented/ broken.

Magic keyboard 2 - key hinge damaged!

Any idea if these are fixable on my own or do I need to take it to the apple store. Also, did anyone have experience with the apple store on fixing the magic keyboard 2?

Block Image

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Sadly no, time for a new keyboard ;-{

Was dit antwoord nuttig?

Score 2

1 Opmerking:

Oh sad indeed. Thank you!

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

kaiso shi zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 3

Afgelopen 30 dagen: 12

Altijd: 1,239