Can my screen be repaired

My screen is cracked

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

1 Opmerking:

Depends on who the LCD/screen manufacterur is. You need to provide model number to verify.

door

Voeg een opmerking toe