Color intermittently goes out

The color on my Vizio TV E242102 intermittently goes out.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe