Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

The Apple iPhone 5s was announced on September 10, 2013. Repair of this device is similar to the previous models, and requires screwdrivers and prying tools. Available as GSM or CDMA / 16, 32, or 64 GB / Silver, Gold, and Space Gray.

4068 Vragen Bekijk alle

Logic Boards Swap Between 2 iPhone 5s

Will i get more storage if I swap logic boards ?

Beantwoord! View the answer Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

The memory on the iPhone is soldered to the logic board and cannot be swapped without a programmer. The 5s has three memory sizes 16GB, 32GB and 64GB. The iPhone 5s logic board can be put into any 5s housing.

So yes you can swap logic boards but make sure it has more memory than the one in it.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Keshawn Vasugan zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 9