surfacebook2 13.5 inch battery ckt fuse blown?

what is the fuse chip number that blown of my surfacebook2 13.5 inch battery ckt??

Block Image

Block Image

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe