Ga door naar hoofdinhoud

Advanced Surge protector from Stratitec model number S5202A with built in circuit breaker.

1 Vragen Bekijk alle

What is the energy absorption rating?

What is the energy absorption rating?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Its measured in Joules

Basically, it’s the limit of how much energy (lightning or power line surge) the logic is able to clamp down on. Here’s a bit more What Are Surge Protector Joules and How Many Do I Need?

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Cindy Hilgendorf zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 6

Afgelopen 30 dagen: 18

Altijd: 115