How do I replace a broken ankle support strap

The plastic strap for the ankle support broke on both skates. How do I fix/replace this?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1

2 opmerkingen:

Please give us the make and model number of your skates

door

Bauer M Fitness 250...broken strap, can it be repaired?

door

Voeg een opmerking toe