Lever to turn on the mixer is frozen, can’t move

I can’t turn on the mixer. The power lever won’t move from the off position.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe