replaced battery mac will not start up

Replaced battery on Mac book Pro. Will not start up.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe