Unreponsive Screen Samsung S8+

My 2nd 3rd of my phone screen is unresponsive how and where do I fix it?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe