Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Model A1236 / 4 or 8 GB capacity

159 Vragen Bekijk alle

My skip buttons do not work.

My skip buttons do not respond to presses. What should I do??

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

Commentaar:

This may be the result of a faulty clickwheel, have you tried replacing the clickwheel?

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

try replacing the clickwheel

heres a replacement: https://www.aliexpress.com/item/33042926...

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Hunter Wilson zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 10