traktor audio 10 doesn´t work till press one point

traktor audio 10 doesn´t work till press one point , once disconect/connect the error comes again. thnks

Block Image

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe