Ga door naar hoofdinhoud

Model A1051 / 4 of 6 GB harde schijf

90 Vragen Bekijk alle

iPod mini clickwheel removel

Is it possible to remove the clickwheel without unscrewing the screws on the top of the Ipod?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

i am sorry to say, no it is not

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Hunter Wilson zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 33