Ga door naar hoofdinhoud

Model A1051 / 4 of 6 GB harde schijf

90 Vragen Bekijk alle

screws in my iPod mini

What will happen if i try to push out the motherboard without unscrewing the phillips #00 screws?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Nothing positive except to tear it up. Just use the guide:

iPod Mini Logic Board Replacement

Was dit antwoord nuttig?

Score 3
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Hunter Wilson zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 56