Ga door naar hoofdinhoud

The Explorer saw significant exterior, interior, and suspension updates for the 1995 model year, losing all its exterior bodywork shared with the Ford Ranger.

27 Vragen Bekijk alle

Why would my car loose power while driving

Car lost power while driving

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Several things come to mind. The fuel filter needs changing or there is a weak electrical component in your engine control module. Plugs, wires or rotor cap also come to mind.

good luck.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Allison Kay zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 6

Altijd: 49