Ga door naar hoofdinhoud

Model A1311 / Mid 2010 / 3.06 & 3.2 GHz Core i3 or 3.6 GHz Core i5 Processor

343 Vragen Bekijk alle

Start up error 2003f after entering internet recovery

On start up I get a folder w/ a question mark that stays on screen, so I reboot holding command & R to enter internet recovery. So after it runs a while I get a 2003F error what can I do to fix. Or what is my issue

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Gekozen oplossing

Here’s how to fix your error:

https://rizonjet.com/how-to-fix-macbook-...

Was dit antwoord nuttig?

Score 1

1 Opmerking:

Follow this step for fix error 2003f

https://portallaptop.com/blog/2831/2022/...

door

Voeg een opmerking toe

Both the methods detailed in the URLs do not work.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Shawn Smith zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 5

Afgelopen 30 dagen: 30

Altijd: 4,152