Ga door naar hoofdinhoud

3D mechanical puzzle invented in 1974

8 Vragen Bekijk alle

How do I fix my dan Yan 2x2 Rubin cube

It has totally come apart and now I can not fix it.

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

this video should help: https://youtu.be/_OM39KfNazg and/or https://youtu.be/6jGgFMnN9hA

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Nishchay Puli zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 11

Altijd: 84